En varmepumpe gavner både miljøet og pengepungen

 

varmepumpe-sommerhusEn varmepumpe er en energivenlig varmekilde, som effektivt udnytter naturens energi fra enten jorden eller luften og omdanner den til varme. Varmen kan derefter overføres til radiatorer, gulvvarme, varmtvandsbeholdere, eller den kan blæses direkte ind i boligen som varm luft.

Efterhånden som hensynet til miljøet bliver prioriteret højere og højere, og prisen på el kun går én vej, så er
varmepumper blevet utroligt populære.

Få gratis og uforpligtende tilbud på varmepumpe, klik her

Der kan være mange tusinde kroner at spare årligt ved at anskaffe sig en varmepumpe. Opvarmer du din bolig med olie eller el, og har du ikke mulighed for at blive koblet på fjernvarme eller naturgas, så er det bestemt værd at overveje én af nedenstående typer varmepumper/anlæg.

Der findes 3 typer anlæg/pumper, og hvilken, du skal vælge, afhænger af din bolig og grundens størrelse. De 3 typer er:

Jordvarmeanlæg – et jordvarmeanlæg er det mest effektive men også det mest pladskrævende. Anlægget kræver, at der graves en slange ned i jorden, hvorfor der oftest skal bruges 3-500 m2 haveareal afhængig af boligens størrelse. Prisen ligger typisk på mellem 125.000 til 160.000 kr. inklusiv opsætning for et jordvarmeanlæg i god kvalitet.

Luft til vand varmepumpe – en luft til vand varmepumpe er ideel, hvis du ikke har tilstrækkelig haveareal til rådighed, eller dit årlige energiforbrug er mindre end 20.000 kWh. Systemet fungerer ved, at en ventilator uden for huset sender luft ind til varmepumpen inde i huset, som omdanner det til varme. Prisen ligger på mellem 70.000 til 100.000 kr. inklusiv opsætning for en luft til vand varmepumpe i god kvalitet.

Luft til luft varmepumpe – en luft til luft varmepumpe fungerer lidt på samme måde som en luft til vand varmepumpe med en ventilator og en varmepumpe. Denne type pumpe egner sig godt til boliger med ren elvarme eller brændeovne. Vær opmærksom på, at en luft til luft varmepumpe ikke kan lave varmt brugsvand. Prisen ligger fra cirka 13.000 kr. og opefter inklusiv opsætning for en luft til luft varmepumpe i god kvalitet.

 

Oversigt over varmepumper

Krav til boligen

Hvis du vælger luft til vand eller et jordvarmeanlæg, som ny opvarmningsform, kræves der et vandbåret system til opvarmning af huset, i form af enten gulvvarme eller radiatorer eller begge dele.

Bruger du radiatorer i huset, er det vigtigt, at de er store og effektive for at få det bedste ud af en varmepumpe og dække varmebehovet i hele huset. Er de for små, skal de enten udskiftes, eller der skal installeres flere.

Udover størrelsen på radiatorerne er det også vigtigt at se på, hvor høj fremløbstemperaturen er. Jo lavere fremløb, jo mere effektiv er varmepumpen. Er du i tvivl om, hvorvidt dine radiatorer er ideelle, så lad en installatør kontrollere dem.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på varmepumpe

Derudover er det meget vigtigt, at dit hus er velisoleret. Varmen bliver, som sagt, sendt ud i et vandbåret system, og hvis ikke huset er velisoleret, kan varmepumpen ikke køre stabilt og jævnt. Kører varmepumpen ikke stabilt og jævnt, vil levetiden blive forkortet.

Slutteligt er det naturligvis en selvfølge, at der er plads til selve anlægget. Et jordvarmeanlæg eller indedelen til en luft til vand varmepumpe fylder, hvad der svarer til et køle-fryseskab, altså omtrent 60 x 60 x 180 cm.

Den rette varmepumpe

Du bør ALTID lade dig rådgive af en certificeret installatør/montør inden købet og lade installatøren montere din varmepumpe. Rent faktisk, er det ulovligt selv at montere en varmepumpe, selv om det, for visse gør-det -selv folk, kan være fristende!

En certificeret installatør er uddannet i at rådgive dig om, hvilken type og hvilken størrelse varmepumpe, som passer bedst til dit hus. Størrelsen på varmepumpen måles i kW, og vælger du en forkert størrelse varmepumpe, eller bliver den monteret forkert, kan besparelsen hurtigt udeblive.

Er varmepumpen eksempelvis for lille, vil det lynhurtigt vise sig på varmen inde i huset og i sidste ende på elregningen! I varmepumpens varmtvandsbeholder er der indbygget en el-patron, som automatisk sætter i gang, hvis varmepumpen ikke kan følge med. Jo mere el-patronen skal supplere varmepumpen, jo mere strøm bruges der!

Er varmepumpen eksempelvis for stor og ikke behovsstyret, mærkes det sjældent her og nu, men systemet vil ikke fungere optimalt. Den dyre kompressor vil få mange start og stop, hvilket vil forkorte dens levetid og igen gå udover din pengepung!

Behovsstyret varmepumpe

Får du derimod installeret den rette type og den rette størrelse varmepumpe, som passer til netop dit hus og dine behov, så venter der en stor besparelse.

Udover at vælge den rette varmepumpe, har du også mulighed for at vælge en behovsstyret varmepumpe. Ved at vælge en behovsstyret varmepumpe, kan du faktisk sænke elforbruget med yderligere 20 procent i forhold til traditionelle varmepumper.

En behovsstyret varmepumpe betyder, at den via en frekvensomformer kan tilpasse sin kapacitet, så den svarer præcist til det varierende varmebehov gennem fyrringssæsonen. Dette betyder, at varmepumpen konstant holdes i drift med et minimum af start og stop.

Den smart behovsstyrede teknologi giver en besparelse på følgende områder:

 • Det reducerede antal start og stop reducerer elforbruget til et minimum, samtidig med at det skåner den dyre kompressor.
 • I modsætning til traditionelle varmepumper som stopper, når vandet i centralvarmeanlægget når 50 grader og starter, når det falder til 40 grader, så sørger den behovsstyrede varmepumpe for en konstant temperatur på 45 grader. Dette betyder, at varmepumpen ikke hele tiden skal arbejde for at indhente det ”tabte”, hvilket igen betyder mindre elforbrug.
 • Ved jordvarmeanlæg – Den årlige driftstid på en behovsstyret varmepumpe er mere end det dobbelte af en traditionel varmepumpe, hvilket bevirker, at varmeoptagelsen fra jordslangerne ligeledes sker over en meget længere periode. Den længere periode sørger for, at der er mindre belastning på jordslangerne, og at der er en forbedret varmeoptagelse fra den omkringliggende jord. Væsken i jordslangerne er, grundet ovenstående faktorer, typisk 2 grader højere ved behovsstyrede varmepumper, hvorved centralvarmeanlægget bliver skånet, da det får tilført varmere vand end ved traditionelle varmepumper.
 • Den forøgede driftstid sørger ligeledes for, at både kondensatoren og fordamperen bliver mindre belastede, hvilket også medfører en besparelse.

Den konstante drift fra en behovsstyret varmepumpe er altså en altafgørende gevinst.

Varmepumpe tilbud

Som med alt muligt andet, er det altid en god ide at indhente tilbud fra flere forskellige installatører. Udover, at du naturligvis finder den billigste pris, så får du også flere mærker af varmepumper at vælge i mellem, da mange installatører oftest kun arbejder med ét mærke.

Tilbuddet bør indeholde følgende:

 • Varmepumpe med typebetegnelse
 • Alt omkring installationen, herunder:
  • Rør- og elarbejde
  • Rørisolering og diverse foranstaltninger på bygningen
 • Ved jordvarmeanlæg – nedgravning af slanger
 • Hvis nødvendigt – installation af supplerende radiatorer
 • Eventuel nedtagning og bortskaffelse af fyr eller tank
 • Garanti, hvis den er længere end den lovpligtige 2 års reklamationsret

Vær opmærksom på, at nogle installatører vil sende en mindre regning for udarbejdelse af tilbud, hvis ikke de får opgaven. Spørg eventuelt, inden du sender bud efter ham.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på varmepumpe

Varmepumpe pris og besparelse

Som beskrevet i starten af artiklen, så er der stor forskel på prisen af de forskellige varmepumper. Langt den billigste varmepumpe er luft til luft varmepumpen, som starter ved cirka 15.000 kr. for en kvalitetspumpe.

varmepumpe-prisDerefter ryger du op i nærheden af 80.000-100.000 kr. inkl. opsætning, hvis du vælger en luft til vand varmepumpe i god kvalitet. Og den dyreste varmepumpe pris fås, hvis du vælger et jordvarmeanlæg. Prisen på et godt jordvarmeanlæg ligger på mellem 125.000 – 160.000 kr. inkl. opsætning.

Engangsbeløbet på varmepumper kan måske afskrække nogen, men det er vigtigt at kigge på besparelsen. Besparelsen ved at få installeret en varmepumpe afhænger af hvilken opvarmningsform, du benytter dig af i dag.

Erfaringer fra boligejere, som er skiftet fra oliefyr, gasfyr eller ren elopvarmning til en varmepumpe, viser, at de har mindst halveret deres varmeudgifter, dvs. nogen af dem har sparet helt op til 12.000 kr. årligt. For at få denne besparelse kræver det dog, som beskrevet ovenover, at huset er velisoleret, at der er gulvvarme, og eller at radiatorerne har den rette størrelse.

Opfylder din bolig kravene omkring isolering og radiatorstørrelse, så er det altså mange tusinde kroner, du kan spare årligt. Tilbagebetalingstiden er derfor kun få år, og derefter har du en dejlig lav elregning at se frem til.

Billig varmepumpe er ikke altid billig!

Som med alt muligt andet, hænger pris og kvalitet uvægerligt sammen. Det kan være fristende at købe en billig varmepumpe, men på den lange bane kan det gå hen og blive et ganske dyrt og støjende bekendtskab! Én ting er, at levetiden på en billig varmepumpe er væsentligt kortere end en kvalitetsvarmepumpe. En anden ting er, at virkningsgraden oftest er noget ringere, især når det er koldt udenfor. Helt afgørende for en varmepumpe er netop, hvor mange kilowatt varme, den kan producere, ud af én kilowatt el.

Billige varmepumper har desuden den ulempe, at de støjer væsentligt mere end de dyre kvalitetspumper. Her er det især udedelen, der kan forpeste livet for både dig og dine naboer. For luft til luft varmepumper kan indedelen ligeledes afgive en ganske generende lyd, lige midt i din stue! Larm fra bl.a. varmepumper er reguleret i flere lokalplaner, så man kan faktisk få kommunen på nakken, hvis der bliver klaget.

Virkningsgrad; SCOP, COP eller normeffekt

Et meget vigtigt punkt omkring varmepumper er virkningsgraden. Virkningsgraden kan være opgivet som SCOP, COP eller normeffekt. For alle værdier gælder det, at du skal vælge en varmepumpe med så høj værdi som muligt. Værdierne viser, hvor mange gange mere energi, varmepumpen leverer i form af varme, end den forbruger i form af el. Sagt med andre ord, hvor mange kilowatt varme får du for ét kilowatt el.

Varmepumper og kulde

Gode kvalitetsvarmepumper kan sagtens klare den danske vinterkulde. Pumperne varmer glimrende helt ned til -25 grader (afhængig af type), og bliver udendørstemperaturen koldere end det, overtager el-patronen i varmtvandsbeholderen. El-patronen sørger dermed for, at du fortsat kan få varme i boligen og varmt brugsvand.

Er der meget koldt udenfor, kan der opstå isdannelser på ventilatoren, når udeluften trækkes forbi varmepumpen. Kvalitetsvarmepumper er dog selvafrimende, og de stopper oftest 5 minutter i timen for at afrime.

Når kulden sætter ind, behøver du altså ikke at foretage dig andet end at rydde sne, hvis det ligger foran ventilatoren og blokerer.

Vedligehold af en varmepumpe

Når anlægget er installeret, kræver det ikke meget vedligehold. Indeholder varmepumpen mere end 1 kilo kølemiddel, skal det dog have det lovpligtige årlige serviceeftersyn. Serviceeftersynet sikrer dig, at varmepumpen fungerer optimalt, og at den lever op til de miljømæssige krav. Det er oftest kun jordvarmepumper og luft til vand varmepumper, som indeholder mere end 1 kilo kølemiddel.

Læs altid manualen grundigt igennem, da der kan være mindre vedligehold såsom at rengøre filteret i luft til luft varmepumpen én gang årligt.

Ellers gælder det blot om at lytte, se og føle! Er der ikke varmt nok i huset, støjer varmepumpen, starter og stopper den mere end normalt, lækker slangerne eller anlægget osv. Der skal være rent og tørt omkring installationerne, ellers kan det være tegn på problemer.

Levetid for en varmepumpe

Levetiden på de forskellige typer varmepumper svinger meget. Som udgangspunkt kan man sige, at:

 • Levetiden for en luft til luft varmepumpe i god kvalitet ligger på omkring 10 år.
 • Levetiden for en luft til vand varmepumpe i god kvalitet ligger på omkring 20 år
 • Levetiden for et jordvarmeanlæg i god kvalitet er mindst 20 år, og slangerne holder mindst 2-3 gange så lang tid som selve anlægget.

Gode råd

 • Varmepumper siger en lyd og visse, især de billige som beskrevet oven over, støjer decideret. Derfor er det meget vigtigt, at du placerer varmepumpen et sted, hvor lyden generer mindst muligt. Placer derfor aldrig en varmepumpe lige ved terrassen eller soveværelsesvinduet. Ligeledes bør du placere varmepumpen minimum 10 meter fra skel, så din nabo heller ikke bliver generet af lyden. Et godt råd er, hvis det er muligt, at høre varmepumpen i drift, både udedelen og indedelen, inden du køber den. Nogle leverandører har showrooms, eller et sted hvor de har monteret en tilsvarende pumpe, som du kan komme og se og høre. OBS: Du vil af og til kunne høre en knirken/hvæsen fra udedelen. Denne lyd forekommer, når varmepumpen afrimer – det er helt normalt.
 • Til jordvarmeanlæg og luft til vand varmepumper er det muligt at få installeret en buffertank til det varme brugsvand. Buffertanken vil gøre varmepumpen endnu mere energieffektiv, da behovet for supplerende el i varmtvandsbeholderen vil blive reduceret.
 • Inden du installerer et jordvarmeanlæg, skal du søge tilladelse ved kommunen. Den installatør, som skal opstille anlægget, vil oftest kunne hjælpe dig med ansøgningen.
 • Vælg altid en varmepumpe med høj virkningsgrad (SCOP, COP, eller normeffekt) samt minimum energimærke A. Mærker som Vølund, Bosch, Danfoss, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, Viessmann, Baxi og Weishaupt er kendt for høj virkningsgrad og god kvalitet.

Varmepumpe rent teknisk

varmepumpe-tekniskI princippet fungerer en varmepumpe som et køleskab, blot med den forskel, at en varmepumpe fører energi ind, og et køleskab fører energi ud.

1. Varmepumpen samler energi fra enten jorden eller luften.

2. Fordamperen sørger for, at varmeenergien bliver overført til varmepumpens iskolde kølemiddel.

3. Kompressoren sørger for, at trykket bliver hævet, så temperaturen på kølemidlet stiger betragteligt, hvorefter det videregives til kondensatoren og videre til husets varmesystem eller varmtvandsbeholder.

4. Ekspansionsventilen sørger for, at trykket bliver sænket, hvorefter kølemidlet bliver iskoldt, så det igen kan optage maksimal varmeenergi i fordamperen.

 

Hos Rådgivningstjenesten, som er et samarbejde mellem Energitjenesten, Teknologisk Institut og Bolius, kan du få gratis og uvildig rådgivning. Du kan ringe til dem på tlf.: 70 333 777 eller skrive til dem via deres hjemmeside: http://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe